Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia jest narzędziem pomagania osobom, które doświadczają problemów w życiu osobistym jak i w relacji z innymi. Istnieją cztery głowne podejścia psychoteraputyczne, jestem Gestaltystą ponieważ daje mi to możliwość autentycznego spotkania z osobą poszukującą pomocy.

Umów pierwszą wizytę!

Wystarczy, że podasz dane kontaktowe. Napiszę lub zadzwonię, aby omówić wszystkie szczegóły.

Relacja to podstawa

W terapii Gestalt podstawowym sposobem pracy jest kontakt z drugim człowiekiem. To relacja, w której zasadniczą częścią jest równości klienta/klientki i terapeuty, ale również szacunek, do własnych granic czy odpowiedzialności obu stron. Jako Gestaltysta rozumiem, że źródłem problemów osób zgłaszających się do mnie na terapię są relacje i to jak wpłynęły one na sposób myślenia o sobie i przeżywania siebie. To właśnie tworzenie relacji z osobami korzystającymi z terapii jest ważnym procesem pomagania.

Świadomość

Teoria Gestalt jako podstawową przyczynę przeżywanych przez człowieka trudności wskazuje właśnie brak świadomości, zarówno w obszarze myśli, swojego ciała jak i emocji. Poszerzanie świadomości otwiera możliwość dokonywania wyborów zgodnych z własnymi pragnieniami i celami. Wpływa to jednocześnie na wzrost poczucia odpowiedzialności i poczucia sprawstwa za własne życie.

Humanizm

Człowiek w terapii Gestalt pojmowany jest całościowo, jako twórcza jednostka, zdolna do zaspokajania swoich potrzeb, dokonywania wyborów i kierowania swoim zachowaniem. Celem terapii, nie jest “ulepienie” człowieka na nowo, a raczej usunięcie przeszkód, które nie pozwalają mu żyć w zgodzie ze sobą.

Tu i teraz

To przestrzeń w której mamy najwięcej wpływu na to co się dzieje, na to co robimy oraz na to czego doświadczamy. Nie jesteśmy w stanie zmienić, tego co się wydarzyło, nie jesteśmy w stanie przygotować się na wszystko, co może nas spotkać. W relacji terapeutycznej możemy pracować nad odzyskaniem własnego wsparcia, nad wypełnieniem przeszłości nowymi, wartościowymi relacjami. Nie oznacza to unikania rozmów o przeszłości, o tym jak ona nas ukształtowała.
Jean-Paul Sartre powiedział, że „ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono”.

Relacja terapeutyczna

Poszerzanie świadomości dotyczącej tego co dzieje się w relacji terapeutycznej, jest źródłem wiedzy o osobie korzystającej z niej.
Relacja terapeutyczna stanowi bezpieczną przestrzeń, w której klient/klientka eksploruje nowe możliwości, nadaje nowy sens doświadczeniu i świadomie kreuje swoje życie w sposób umożliwiający czerpanie radości i satysfakcji z siebie i relacji z innymi ludźmi.

Myśli, Emocje, Ciało

To trzy ważne płaszczyzny świadomości osoby, która przychodzi skorzystać z psychoterapii. Jako Gestaltysta zwracam uwagę nie tylko na to czy osoba korzystająca z psychoterapii jest świadoma tych trzech sfer, ale również czy pomiędzy nimi występuje harmonia. W procesie psychoterapii zapraszam do uważności w tych obszarach

Oferta konsultacji

  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia zaburzeń seksualnych,
  • problemy związane z tożsamością seksualną.
KONTAKT

Certyfikaty

  • Całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt z dyplomem ukończenia Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.
  • Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt,
  • Certyfikat psychoterapeuty EAGT (European Association for Gestalt Therapy).